Укр
  • БІЗНЕСУ
  • ПРИВАТНИМ ОСОБАМ
  • ПРО БАНК
  • ВІДДІЛЕННЯ та БАНКОМАТИ
  • ПАРТНЕРАМ
  • Private Banking
  • Цифрові проєкти

Банк надає банківські послуги на підставі банківської ліцензії. Відповідно до статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська ліцензія – запис у Державному реєстрі банків про право юридичної особи або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності.

Витяг з Державного реєстру банків

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Банку