(050);(068);(056) 734-50-05
WhatsApp
(050);(068) 734-50-05
Viber
(050);(068) 734-50-05
Служба клиентской поддержки
КРУГЛОСУТОЧНО
укрengрус

Цінні папери

Послуги торговця цінними паперами:

1. Комісійні операції з цінними паперами (векселями, акціями, облігаціями) в статусі професійного учасника ринку цінних паперів:

 • купівля - продаж цінних паперів;
 • обмін цінних паперів.

2. Операції з векселями:

 • авалювання векселів;
 • доміциляція векселів;
 • врахування векселів;
 • інкасування векселів;
 • зберігання векселів.

ТАРИФИ

Забезпечення ліцензіатом доступу до приміщення і доступність фінансових послуг інвалідам та маломобільним групам населення

За більш детальною інформацією звертайтесь за тел. (0562) 31-13-14.

 

ПАТ «АКБ «КОНКОРД» є членом асоціації "УКРАЇНСЬКІ ФОНДОВІ ТОРГОВЦІ" (УФТ) (свідоцтво про членство в УФТ №033 від 02.07.2009р.). 

ПАТ «АКБ «КОНКОРД» пропонує своїм клієнтам повний спектр операцій, використовуючи інструменти фондового ринку.

ПАТ «АКБ «КОНКОРД» має перелік ліцензій НКЦПФР для здійснення операцій:

- АД № 034476 на здійснення брокерської діяльності (строк дії ліцензії з 18.07.2012р. — необмежений).

- АД № 034474 на здійснення дилерської діяльності (строк дії ліцензії з 18.07.2012р. — необмежений).

- №1484 на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи (строк дії ліцензії з 18.09.2015 р. — необмежений);

Послуги депозитарної установи:

 • Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах для юридичних та фізичних осіб.
 • Облік прав власності на цінні папери, виконання депозитарних операцій.
 • Розрахунково-клірингові операції за принципом «поставка проти платежу».
 • Консультації депонентів щодо депозитарної діяльності.
 • Інші послуги відповідно до чинного законодавства.

Що можна зберігати на рахунку в цінних паперах?

На рахунку в цінних паперах можуть обліковуватися акції, облігації підприємств, державні облігації, та інші види емісійних цінних паперів.

ТАРИФИ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

ТАРИФИ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Положення про депозитарну діяльність ПАТ "АКБ "КОНКОРД"

Забезпечення ліцензіатом доступу до приміщення і доступність фінансових послуг інвалідам та маломобільним групам населення

За додатковою інформацією звертайтеся у Відділ депозитарної діяльності, тел.: (0562) 31-13-14.

 

ПАТ «АКБ «КОНКОРД» пропонує своїм клієнтам повний спектр операцій, використовуючи інструменти фондового ринку.

ПАТ «АКБ «КОНКОРД» має перелік ліцензій НКЦПФР для здійснення операцій:

- АД № 034476 на здійснення брокерської діяльності (строк дії ліцензії з 18.07.2012р. — необмежений).

- АД № 034474 на здійснення дилерської діяльності (строк дії ліцензії з 18.07.2012р. — необмежений).

- №1484 на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи (строк дії ліцензії з 18.09.2015 р. — необмежений);