Укр
  • БІЗНЕСУ
  • ПРИВАТНИМ ОСОБАМ
  • ПРО БАНК
  • ВІДДІЛЕННЯ та БАНКОМАТИ
  • ПАРТНЕРАМ
  • Private Banking
  • Цифрові проєкти

Увага! Внесення змін у тарифи преміальних карток з 08.07.2023 р.

Шановні клієнти, згідно з рішенням ТК (протокол засідання ТК від 08.06.2023 року) до тарифних пакетів на випуск та обслуговування елітних банківських платіжних карток АТ «АКБ» КОНКОРД» з 08.07.2023 р. внесено зміни:

1. Введення нових пунктів.

1.1. Розмір щомісячного платежу, що повинен бути щомісячно сплачений, у разі використання кредиту: 5% від суми залишку за кредитом станом на кінець поточного місяця (min 50,00 грн, але не більше ніж залишок заборгованості).

1.2. Плата за супроводження несанкціонованої заборгованості (перевищення витратного ліміту, якщо витратний ліміт складається з власних коштів): 0,00001% річних на суму несанкціонованої заборгованості.

2. Внесення змін в чинні тарифи:

2.1 Було:

Оформлення картки та обслуговування рахунку (щомісячна плата)

PLATINUM: нарахування в передостанній робочий день кожного місяця* 

WORLD ELITE / VISA INFINITE: нарахування в перший робочий день кожного місяця*

Стало:

PLATINUM: нараховується в передостанній календарний день кожного місяця*

WORLD ELITE / VISA INFINITE: нараховується в перший календарний день кожного місяця*

2.2 Було:

Процентна ставка за користування кредитом (% річних) після закінчення пільгового періоду кредитування: погашення заборгованості до останнього робочого дня місяця, наступного за звітним.

Стало:

Процентна ставка за користування кредитом (% річних) після закінчення пільгового періоду кредитування: погашення заборгованості до останнього календарного дня місяця, наступного за звітним.

2.3. Було:

Пільговий період за користування кредитом (овердрафтом): Пільговий період діє з дня використання кредитних коштів до останнього дня місяця включно, наступного за звітним. Пільгова ставка нараховується виключно за умови погашення в повному обсязі заборгованості за кредитом, а також процентами та комісіями, що виникла на кінець звітного місяця. Погашення здійснюється до останнього робочого дня місяця включно, наступного за звітним.

Стало:

Пільговий період діє з моменту виникнення заборгованості за кредитом до останнього календарного дня місяця, наступного за датою виникнення заборгованості за кредитом, за умови повного погашення заборгованості (враховуючи %, комісії тощо) до останнього дня пільгового періоду.

2.4. Було:

Процентна ставка за користування кредитом (овердрафтом) у пільговий період (% річних) – 0,01%.

Стало:

0,00001% річних

2.5. Було:

Плата за супроводження простроченої / несанкціонованої загальної заборгованості (від щоденних залишків, % на місяць) – 7%.

Стало:

Процентна ставка, що нараховується на прострочену заборгованість за кредитом / несанкціонованою заборгованістю (примітка або 9/10/11) – 7% на місяць від суми простроченої / несанкціонованої заборгованості.

* Керуючись Законом України «Про споживче кредитування», АТ «АКБ» КОНКОРД» ухвалив рішення звільнити клієнтів банку від обов’язків сплачувати штрафні санкції та перестав нараховувати підвищену процентну ставку за порушення сплати щомісячних платежів з 20 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), наступного за місяцем, у якому завершиться дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України. До закінчення дії карантину за порушення сплати щомісячних платежів клієнту нараховується процентна ставка за користування кредитом.

 2.6. Було:

Санкції за порушення зобов'язань за кредитом (від щоденних залишків, % на місяць) – 10 грн + 7%

Стало:

Відповідальність за порушення зобов'язань за кредитом – 7% на місяць від суми простроченої / несанкціонованої заборгованості +10,00 грн щоденно.

З оновленими тарифами можна ознайомитися у відповідному розділі за посиланням:

https://concord.ua/product/aktualni-tarifi

Поділитися в соціальних мережах