Інше
Меню
Укр
 • БІЗНЕСУ
 • ПРИВАТНИМ ОСОБАМ
 • ПРО БАНК
 • ВІДДІЛЕННЯ та БАНКОМАТИ
 • ПАРТНЕРАМ
 • Private Banking
 • Цифрові проєкти
Чому зарплатна картка саме для тебе
 • 0 грн за відкриття карткового рахунку, випуск картки та SMS-banking.

 • День у день — швидке зарахування заробітної плати без затримок.

 • Безліч приємних бонусів — власники зарплатних карт автоматично стають учасниками розіграшів і лотерей, що проводять міжнародні платіжні системи та АТ «АКБ «КОНКОРД».

 • 0 % комісії за зарахування коштів.

 • 0 % комісії за зняття готівки в мережі банкоматів відділень АТ «АКБ «КОНКОРД» і банків-партнерів.

 • 0 % комісії в разі оплати товарів та послуг в інтернеті та офлайн.

 • 0 % комісії за перекази на власні рахунки.

 • 24/7 дистанційне керування банківськими операціями через мобільний додаток NEOBANK.

 • 42 % річних — процентна ставка за користування кредитним лімітом без пільгового періоду.

 • Можливість використання системи BankID НБУ для отримання адміністративних та iнших послуг через Інтернет.

Оформіть картку "Зарплатну" сьогодні!
Підключіться до партнерської програми ConcordBank вже зараз та офоміть картку «Зарплатна»
Щоб оформити картку, вам необхідно надати:
 • паспорт громадянина України; реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН).

Важлива інформація

Зарплатна

Публічний договір

Заява про надання кредиту/Кредитний договір

Паспорт продукту

Істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту

Порядок дій Банку в разі невиконання Клієнтом обов'язків згідно з договором про надання банківських послуг

Термінали «ФК Система»

Термінали «EasyPay»

Правила безпечного користування платіжними картками

 

Попередження:

1. Попередження про можливі наслідки для Клієнта в разі користування послугою споживчого кредиту:

- при отриманні кредиту у Позичальника виникають витрати у вигляді процентів, комісій та інших сплат за послуги Банку згідно з умовами кредитного договору;

- у разі несвоєчасного погашення кредитної заборгованості або інших порушень умов договору до Позичальника можуть бути застосовані штрафні санкції згідно з умовами кредитного договору;

- у разі неналежного виконання Позичальником своїх зобов'язань за кредитним договором Банк має право звернутись до відповідних державних органів з метою задоволення своїх вимог, в тому числі і в примусовому порядку;

- у разі неналежного виконання Позичальником своїх зобов'язань за кредитним договором Банк має право звернутись до колекторських компаній, що діють в інтересах Банку;

- Клієнт має право відмовитись від укладеного Договору без пояснення причин протягом 14 календарних днів з дня укладення Договору, про що Клієнт повідомляє Банк у письмовій формі. При цьому, Клієнт протягом 7 календарних днів з дати подання вищезазначеного повідомлення зобов`язаний повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з Договором та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором згідно Додатку №4 до Публічного договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб АТ «АКБ «КОНКОРД»;

- Клієнт має право достроково розірвати чи припинити договір шляхом дострокового повного погашення кредитної заборгованості. Будь-які неустойки у випадку дострокового (повного чи часткового) повернення кредиту не нараховуються та не сплачуються;

- інформація про Позичальника надається до Бюро кредитних історій, Кредитного реєстру.

2. Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

3. Клієнт може відмовитись від отримання рекламних матеріалів Банку звернувшись до call-центру Банку за номерами телефонів: +38 (050) 734 50 05, +38 (068) 734 50 05, +38 (056) 734 50 05, або залишивши відповідну заявку на сайті Банку.

4. Банк не має права вносити зміни до укладених з Клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.