Інше
Меню
Укр
 • БІЗНЕСУ
 • ПРИВАТНИМ ОСОБАМ
 • ПРО БАНК
 • ВІДДІЛЕННЯ та БАНКОМАТИ
 • ПАРТНЕРАМ
 • Private Banking
 • Цифрові проєкти

Шановний Клієнте!

З 01 грудня 2023 року набирають чинності Зміни до Умов погашення кредитної заборгованості (далі - Умови), дія яких поширюється на усіх фізичних осіб-позичальників банків, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом.

Якщо Ви маєте кредит у АТ «АКБ «КОНКОРД» та раніше не реструктуризували заборгованість за цим кредитом за нормативно-правовими актами Фонду, скористайтеся Умовами погашення кредитної заборгованості за програмою Фонду!

1. Для приєднання до Умов реструктуризації, Клієнт має подати до Банку Заяву про приєднання (за формою встановленого зразка) – Лінк на скачування Зави про приєднання до Умов погашення заборгованості до Умов погашення заборгованості та здійснити платіж в погашення заборгованості за кредитним договором у розмірі, що визначений кредитним договором, але не менше ніж:

 • 10 000,00 грн. для кредитів, забезпечених іпотекою;

 • 5 000,00 грн. для кредитів, отриманих з використанням платіжних карток, заборгованість за якими на дату приєднання фізичної особи-позичальника до Умов становить понад 100 000,00 грн.;

 • 1 000,00 грн. для інших кредитів.

2. Фізична особа-позичальник вважається такою, що приєдналась до Умов погашення заборгованості, з настанням таких обставин: 

 • отримання банком поданої нею заяви про приєднання до Умов погашення заборгованості;

 • зарахування на накопичувальний рахунок банку здійсненого нею платежу в погашення заборгованості за кредитним договором у розмірі, що визначений п.1.

Датою приєднання фізичної особи-позичальника до Умов погашення заборгованості є дата настання обох обставин, визначених вище, а уразі їх настання у різні терміни – дата настання останньої з них.

3. Заява про приєднання може подаватися фізичною особою-позичальником:

 • У паперовій формі – підписана власноруч на поштову адресу банка: м. Дніпро, площа Троїцька, 2, отримувач: АТ «АКБ «КОНКОРД».

 • В електронній формі – із застосуванням кваліфікованого електронного підпису на електрону адресу банку info@concord.ua

4. При погашенні заборгованості за вказаними Умовами встановлюється черговість погашення згідно з умовами кредитного договору.

Заборгованістю за кредитним договором на момент приєднання до Умов погашення заборгованості є сума залишку основної суми боргу, нарахованих процентів та комісій за ним, що не сплачені відповідно до умов кредитного договору.

Умови передбачають:

 • процентна ставка за кредитним договором складає 0,001% (одна тисячна процента) річних;

 • розмір комісій, передбачених кредитним договором, встановлюється на рівні 1 (одна) копійка,

та застосовуються з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулось приєднання позичальника до Умов. Погашення заборгованості за кредитним договором здійснюється щомісячно, починаючи з місяця приєднання до Умов погашення заборгованості, у розмірі згідно з графіком, визначеними умовами кредитного договору, але не менше ніж:

 • 10 000,00 грн. для кредитів, забезпечених іпотекою;

 • 5 000,00 грн. для кредитів, отриманих з використанням платіжних карток, заборгованість за якими на дату приєднання фізичної особи-позичальника до Умов становить понад 100 000,00 грн;

 • 1 000,00 грн. для інших кредитів;

5. Належним виконанням Умов погашення заборгованості є погашення заборгованості згідно з графіком, визначеним умовами кредитного договору, а у разі, якщо сума погашення заборгованості згідно з графіком кредитного договору менша, ніж сума, що визначена у п.4, Боржник погашає мінімальну суму, яка визначена у п.4, а також в будь-якому разі сплачує нараховані проценти у розмірі 0,001% річних на суму заборгованості та 1 (одну) копійку комісії.

6. Порушенням Умов погашення заборгованості вважається невиконання погашення заборгованості відповідно до сум, визначених у пункті 4, більше ніж 3 рази протягом строку дії Умов погашення заборгованості.

7. У разі порушення Умов погашення заборгованості розмір процентної ставки та комісій за кредитним договором фізичної особи – позичальника застосовується відповідно до умов кредитного договору, які діяли до дати приєднання такої фізичної особи – позичальника до Умов погашення заборгованості, з місяця, наступного за місяцем в якому відбулось таке порушення.

8. Дія Умов не поширюється на кредити фізичних осіб-підприємців, що оформлювалися для ведення підприємницької діяльності.

Приклад внесення платежу для приєднання до реструктуризації:

Ваша заборгованість станом на 01.09.2023 складає 10 000,00 грн, розмір щомісячного погашення - 5% від залишку, відсоткова ставка за кредитом – 45% річних.

Відповідно до Умов погашення кредитної заборгованості, що діють на 01.09.2023:

 • a. графік погашення заборгованості за кредитом – відповідно до договору

  • Сума за договором –10 000,00 * 5% = 500,00 грн, що менше 1 000,00 грн, передбачених Умовами.

  • процентна ставка – 45% річних. Платіж за кредитом складає 369,86грн.

Загальна сума погашення за графіком складає 500,00+369,86=869,86грн. Для приєднання до Умов реструктуризації необхідно внести на погашення кредиту суму не меншу ніж 1 000,00грн.

 • b. у разі погашення заборгованості згідно із умовами кредитного договору, але в сумі не менше 1000,00 грн. протягом вересня 2023 року, позичальник здійснює приєднання до Умов погашення заборгованості та процентна ставка з 01.10.2023 складе 0,001% річних;

 • c. у разі не погашення заборгованості в сумі не менше 1000,00 грн у вересні 2023 року, продовжує застосовуватись процентна ставка за договором.

ВАЖЛИВО! Банк не нараховуватиме процентів та комісій позичальникам-військовослужбовцям ЗСУ та інших передбачених законодавством військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які проходять, чи проходили військову службу на території України, починаючи з 24 лютого 2022 р незалежно від строків та сум оплат ними заборгованості за кредитом.

Для цього сам позичальник, члени його сім'ї, законні представники тощо мають надати до банку документи, що підтверджують такий статус.

Детальну інформацію про умови погашення кредиту Ви можете довідатися в АТ «АКБ «КОНКОРД», звернувшись за телефоном +38 (050) 734-50-05, +38 (056) 734-50-05, +38 (068) 734-50-05 (за тарифами оператора зв'язку) або зателефонувавши на безкоштовну «гарячу лінію» Фонду – 0 800 105 800;

Більш детальну інформацію Ви можете отримати на сайті ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЗА ПОСИЛАННЯМ:

https://www.fg.gov.ua/pozichalnikam/restrukturizacia-ipotechnih-kreditiv

 

Опис Умов погашення заборгованості: https://concord.ua/uploads/redactor/65699f6871e4c.pdf та https://concord.ua/uploads/redactor/65699f4866e4e.pdf

Форма заяви: https://concord.ua/uploads/redactor/65aa6f8cb361d.docx

 

АТ АКБ "КОНКОРД"

Реквізити накопичувального рахунку: https://concord.ua/news/zmineno-rekviziti-at-akb-konkord/page/2

Поштова адреса: 49000, м.Дніпро, пл.Троїцька, 2

Адреса електронної пошти:info@concord.ua

Контактні номери телефонів: (056)(050)(068) 734-50-05