Укр
  • БІЗНЕСУ
  • ПРИВАТНИМ ОСОБАМ
  • ПРО БАНК
  • ВІДДІЛЕННЯ та БАНКОМАТИ
  • ПАРТНЕРАМ
  • Private Banking
  • Цифрові проєкти

Вид інформації Споживчий кредит під заставу майна  
Основні умови споживчого кредиту
Мета отримання кредиту Споживчі цілі  
Спосіб та строк надання кредиту Видача кредиту здійснюється через касу Банку в межах ліміту згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022 р. (зі змінами та доповненнями), що діють в період воєнного стану або шляхом перерахування коштів на поточний рахунок, відкритий у Банку за  розпорядженням Клієнта з дня укладання кредитного договору  
Цільова група клієнтів Клієнти відділу преміум продажів та фізичні особи із заробітною платою понад 200 000 грн. Клієнти відділу преміум продажів, які отримують заробітну плату на рахунок в АТ «АКБ «КОНКОРД», та її розмір становить не менш ніж дві мінімальні заробітних плати, встановлених на момент надання кредиту  
Сума/ліміт кредиту, грн до 40 000 000  
Строк кредитування, дн./міс./р. 60 / 120 міс.  
Процентна ставка, % річних 19 14  
Тип процентної ставки (фіксована/змінювана) Фіксована  
Платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця, обов’язкові для укладання договору, грн.: Від 0 до 1,5% від суми наданого кредиту в залежності від рішення КК.   1% від суми наданого кредиту.  
Реальна річна процентна ставка, % річних 21,38 / 21,05 15,33 / 15,12  
Власний платіж клієнта, % від суми кредиту 0 0  
Інформація про орієнтовну загальну вартість споживчого кредиту для клієнта
Загальні витрати за кредитом [уключаючи проценти за користування кредитом, комісії банку та інші витрати клієнта на додаткові та супутні послуги банку, кредитного посередника (за наявності)] та третіх осіб, грн 19 821 397,07 / 38 814 507,15 14 605 239,95 / 28 600 163,16  
Орієнтовна загальна вартість кредиту для клієнта за весь строк користування кредитом (сума кредиту та загальні витрати за кредитом), грн 60 421 397,07 / 79 414 507,15 55 005 239,95 / 69 000 163,16  
Послуги кредитного посередника ні ні (Так/ні, розмір платежу)
Платежі за додаткові та супутні послуги банку та/або третіх осіб:
попередження: укладення договору про споживчий кредит пов’язане/не пов’язане (потрібне залишити) з необхідністю отримання додаткових та супутніх послуг банку та/або третіх осіб, зазначених у колонці 3 рядків 23-27 таблиці додатка 1 до Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг (далі - Положення). Законодавством України передбачено: право клієнта укласти договір про надання додаткових чи супутніх послуг з обраною ним третьою особою, включеною до переліку тих, які відповідають вимогам банку (за наявності такого переліку, що визначається банком), крім випадків, коли відповідну послугу надає лише банк; право клієнта самостійно обрати особу, яка надає споживачам відповідні додаткові чи супутні послуги, серед осіб, не включених до переліку, визначеного банком, якщо визначений банком перелік третіх осіб, які надають споживачам додаткові чи супутні послуги, пов’язані з укладенням договору про споживчий кредит, включає менше трьох осіб для кожного виду послуг
послуги страховика так, 0,3% від вартості нерухомого майна, 4,5% від вартості транспортного засобу (так/ні, розмір платежу, база його розрахунку, перелік осіб за наявності)
послуги державного реєстратора так, 13333 грн. (так/ні, розмір платежу, база його розрахунку, перелік осіб за наявності)
послуги нотаріуса так, від 5500 грн. (так/ні, розмір платежу, база його розрахунку, перелік осіб за наявності)
послуги оцінювача так, 0 грн. (так/ні, розмір платежу, база його розрахунку, перелік осіб за наявності)
інші обов'язкові послуги ні (так/ні, розмір платежу, база його розрахунку, перелік осіб за наявності)
Забезпечення за споживчим кредитом
Застава/порука так (Так/ні)
Вид застави (якщо застосовується) Нерухоме майно  
Орієнтовна мінімальна вартість майна/майнових прав, необхідна для отримання кредиту на суму, зазначену в колонці 3 рядка 11 таблиці додатка 1 до Положення (якщо застосовується), або 13 333 333 (Зазначити відповідні суми)
Співвідношення доступного розміру кредиту щодо вартості майна/майнових прав (якщо застосовується) Не більше ніж 99 % від оцінної вартості заставного майна, якщо в заставу пропонуються майнові права на кошти або банківські метали, що знаходяться на вкладному рахунку / рахунку грошового покриття в АТ «АКБ «КОНКОРД» фізичної або юридичної особи .
Не більше ніж 75 % від оцінної вартості заставного майна, якщо в заставу пропонується квартира в житловому будинку, що належить Позичальнику / третій особі на праві приватної власності.
Не більше ніж 60 % від оцінної вартості заставного майна, якщо в заставу пропонується:
- нерухоме майно, що не включено до житлового фонду (крім земельних ділянок), яке належить Позичальнику / третій особі на праві приватної власності;
- земельні ділянки, що належать Позичальнику / третій особі на праві приватної власності, на яких розташоване нерухоме майно, що не включено до житлового фонду та площа яких безпосередньо використовується під час функціонування об'єкта.
Не більше ніж 55 % від оцінної вартості заставного майна, якщо в заставу пропонується:
- нерухоме майно, що належить до житлового фонду (будинки), яке належить Позичальнику / третій особі на праві приватної власності;
- земельні ділянки, що належать Позичальнику / третій особі на праві приватної власності, на яких розташоване нерухоме майно, що включено до житлового фонду (будинки) і площа яких безпосередньо використовується під час функціонування об'єкта;
- земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що належать Позичальнику / третій особі на праві приватної власності.
Не більше ніж 50 % від оцінної вартості заставного майна, якщо в заставу пропонуються інші транспортні засоби.
 

Істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту під заставу майна

Істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту під заставу майна для зовнішніх клієнтів

Паспорт споживчого кредиту під заставу майна

Іпотечний типовий договір

Типовий договір застави авто

Типовий кредитний договір «Споживчий кредит під заставу майна»

Типовий договір. Додаткова угода до депозитного договору. Застава майнового права

Типовий договір. Застава. Майнові права. Депозит

Типовий договір. Застава. Основні засоби

Типовий договір. Порука

Публічний договір

Вимоги щодо взаємодії із споживачами та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості

Порядок дій Банку в разі невиконання Клієнтом обов'язків згідно з договором про надання банківських послуг

 

Попередження:

1. Попередження про можливі наслідки для Клієнта в разі користування послугою споживчого кредиту:

- при отриманні кредиту у Позичальника виникають витрати у вигляді процентів, комісій та інших сплат за послуги Банку згідно з умовами кредитного договору;

- у разі несвоєчасного погашення кредитної заборгованості або інших порушень умов договору до Позичальника можуть бути застосовані штрафні санкції згідно з умовами кредитного договору;

- у разі неналежного виконання Позичальником своїх зобов'язань за кредитним договором Банк має право звернутись до відповідних державних органів з метою задоволення своїх вимог, в тому числі і в примусовому порядку;

- у разі неналежного виконання Позичальником своїх зобов'язань за кредитним договором Банк має право звернутись до колекторських компаній, що діють в інтересах Банку;

- Клієнт має право достроково розірвати чи припинити договір шляхом дострокового повного погашення кредитної заборгованості. Будь-які неустойки у випадку дострокового (повного чи часткового) повернення кредиту не нараховуються та не сплачуються;

- інформація про Позичальника надається до Бюро кредитних історій, Кредитного реєстру.

2. Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

3. Клієнт може відмовитись від отримання рекламних матеріалів Банку звернувшись до call-центру Банку за номерами телефонів: +38 (050) 734 50 05, +38 (068) 734 50 05, +38 (056) 734 50 05, або залишивши відповідну заявку на сайті Банку.

4. Банк не має права вносити зміни до укладених з Клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Виберіть оптимальний для вас кредит