Укр
  • БІЗНЕСУ
  • ПРИВАТНИМ ОСОБАМ
  • ПРО БАНК
  • ВІДДІЛЕННЯ та БАНКОМАТИ
  • ПАРТНЕРАМ
  • Private Banking
  • Цифрові проєкти

Детальна информація про кредит

Вид інформації Кредит фізичним особам на придбання нерухомості на вторинному ринку
Основні умови споживчого кредиту
Мета отримання кредиту Кредит на придбання житлової нерухомості на вторинному ринку
Цільова група клієнтів Клієнти VIP-бізнесу
Сума / ліміт кредиту, грн До 75% від вартості квартири в житловому будинку або 55% від вартості будинку та земельної ділянки
Строк кредитування, дн./міс./р. До 120 міс.
Процентна ставка, % річних 1-й рік – 12%; 2-й рік – 14%; з 3-го року – 15%
Тип процентної ставки (фіксована / змінювана) Фіксована
Реальна річна процентна ставка, % річних 15,71%
Власний платіж клієнта, % від суми кредиту Від 25% (квартира у житловому будинку); від 45% (житловий фонд – будинок і земельна ділянка)
Інформація про орієнтовну загальну вартість споживчого кредиту для клієнта
Загальні витрати за кредитом [уключаючи проценти за користування кредитом, комісії банку та інші витрати клієнта на додаткові та супутні послуги банку, кредитного посередника (за наявності)] і третіх осіб, грн 771 710,23 (для суми кредиту – 1 млн грн)
Орієнтовна загальна вартість кредиту для клієнта за весь строк користування кредитом (сума кредиту та загальні витрати за кредитом), грн 1 730 960, 23 (для суми кредиту –  1 млн грн)
Забезпечення за споживчим кредитом
Застава / порука Так
Вид застави (якщо застосовується) Придбавана житлова нерухомість або будинок і земельна ділянка
Орієнтовна мінімальна вартість майна / майнових прав, необхідна для отримання кредиту на суму, зазначену в колонці 3 рядка 11 таблиці додатка 1 до Положення (якщо застосовується) -
Наявність пропорційної залежності доступного розміру кредиту від ринкової вартості рухомого майна (якщо застосовується) Не більш ніж 75% – квартира в житловому будинку; не більш ніж 55% – будинки та зем. ділянки, які належать до житлового фонду

 

Паспорт строкового кредиту «Кредит фізичним особам на придбання нерухомості на вторинному ринку»

Суттєві характеристики строкового кредиту «Кредит фізичним особам на придбання нерухомості на вторинному ринку»

Іпотечний типовий договір

Типовий  кред. договір Кредит фізичним особам на придбання нерухомості на вторинному ринку

Вимоги щодо взаємодії із споживачами та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості

Порядок дій Банку в разі невиконання Клієнтом обов'язків згідно з договором про надання банківських послуг

Правила безпечного користування платіжними картками

Типовий договір поруки

Публічний договір

 

Попередження:

1. Попередження про можливі наслідки для Клієнта в разі користування послугою споживчого кредиту:

- при отриманні кредиту у Позичальника виникають витрати у вигляді процентів, комісій та інших сплат за послуги Банку згідно з умовами кредитного договору;

- у разі несвоєчасного погашення кредитної заборгованості або інших порушень умов договору до Позичальника можуть бути застосовані штрафні санкції згідно з умовами кредитного договору;

- у разі неналежного виконання Позичальником своїх зобов'язань за кредитним договором Банк має право звернутись до відповідних державних органів з метою задоволення своїх вимог, в тому числі і в примусовому порядку;

- у разі неналежного виконання Позичальником своїх зобов'язань за кредитним договором Банк має право звернутись до колекторських компаній, що діють в інтересах Банку;

- Клієнт має право достроково розірвати чи припинити договір шляхом дострокового повного погашення кредитної заборгованості. Будь-які неустойки у випадку дострокового (повного чи часткового) повернення кредиту не нараховуються та не сплачуються;

- інформація про Позичальника надається до Бюро кредитних історій, Кредитного реєстру.

2. Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

3. Клієнт може відмовитись від отримання рекламних матеріалів Банку звернувшись до call-центру Банку за номерами телефонів: +38 (050) 734 50 05, +38 (068) 734 50 05, +38 (056) 734 50 05, або залишивши відповідну заявку на сайті Банку.

4. Банк не має права вносити зміни до укладених з Клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

 

Калькулятор іпотеки на житло