Інше
Меню
Укр
 • БІЗНЕСУ
 • ПРИВАТНИМ ОСОБАМ
 • ПРО БАНК
 • ВІДДІЛЕННЯ та БАНКОМАТИ
 • ПАРТНЕРАМ
 • Private Banking
 • Цифрові проєкти та партнери

Чому депозитарій у ConcordBank саме для тебе

Банк здійснює всі види операцій з цінними паперами, що передбачені ліцензією НБУ № 230 від 07.11.2011 р. і ліцензіями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР):

 • «Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами – Брокерська діяльність» (безстрокова ліцензія НКЦПФР – серія АД № 034476 від 18.07.2012 р.);
 • «Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами – Дилерська діяльність» (безстрокова ліцензія НКЦПФР – серія АД № 034474 від 18.07.2012 р.);
 • «Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність – Депозитарна діяльність депозитарної установи» (безстрокова ліцензія НКЦПФР – № 1484 від 18.09.2015 р.).

ConcordBank входить до складу ряду професійних асоціацій:

 • Член асоціації «Українські фондові торговці» (свідоцтво № 033 від 02.07.2009 р.);
 • Член «Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривативів» (ПАРД), (свідоцтво № 580 від 07.10.2015 р.).

Усі операції з цінними паперами депонентів здійснюються в межах Національної депозитарної системи на базі програмних продуктів Національного депозитарію України та депозитарію НБУ.

Тарифи для юридичних осіб

Тарифи для фізичних осіб

Забезпечення ліцензіатом доступу до приміщення і доступність фінансових послуг інвалідам та маломобільним групам населення

Інформація для Клієнтів про необхідність внесення змін до договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах

Інформація для клієнта згідно з частиною другою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

 

ConcordBank надає повний комплекс депозитарних послуг юридичним та фізичним особам:

 • Відкриття рахунку для обліку цінних паперів.
 • Надання власникам цінних паперів виписок після кожної здійсненої операції та звітів про рух цінних паперів за певний період за запитом.
 • Облік переходу права власності на цінні папери.
 • Інформування клієнта про всі корпоративні дії емітента, цінні папери якого обліковуються на рахунку клієнта, та надання будь-якої інформації, отриманої від емітента та депозитарію.
 • Участь у зборах акціонерів за дорученням клієнта.
 • Отримання доходу за цінними паперами, що обліковуються на рахунку власника цінних паперів у депозитарній установі, з подальшим перерахуванням на рахунок власника.
 • Надання інформаційно-консультаційних послуг з питань обігу цінних паперів у Національній депозитарній системі України.

Навіщо потрібний депозитарій?

Більшість цінних паперів на фондовому ринку не можна перевірити на дотик. Вони знаходяться в бездокументарній формі – в електронному форматі. Під час купівлі акцій або облігації їх необхідно кудись зарахувати, зазначивши право на володіння ними. Для цього в депозитарії відкривається рахунок депо. Саме на ньому будуть обліковуватися цінні папери, що належать власнику. Як правило, депо відкривається в тому ж банку, який надає послуги з купівлі-продажу цінних паперів. Це дуже зручно для клієнта, адже всі операції відбуваються в одному місці.

Положення про депозитарну діяльність АТ «АКБ «КОНКОРД»

consultation
Отримайте відповіді на ваші запитання!
Зателефонуйте мені