Інше
Меню
Укр
 • БІЗНЕСУ
 • ПРИВАТНИМ ОСОБАМ
 • ПРО БАНК
 • ВІДДІЛЕННЯ та БАНКОМАТИ
 • ПАРТНЕРАМ
 • Private Banking
 • Цифрові проєкти

Чому депозитарій у ConcordBank саме для тебе

Банк здійснює всі види операцій з цінними паперами, що передбачені ліцензією НБУ № 230 від 07.11.2011 р. і ліцензіями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР):

 • «Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами – Брокерська діяльність» (безстрокова ліцензія НКЦПФР – серія АД № 034476 від 18.07.2012 р.);
 • «Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами – Дилерська діяльність» (безстрокова ліцензія НКЦПФР – серія АД № 034474 від 18.07.2012 р.);
 • «Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність – Депозитарна діяльність депозитарної установи» (безстрокова ліцензія НКЦПФР – № 1484 від 18.09.2015 р.).

ConcordBank входить до складу ряду професійних асоціацій:

 • Член асоціації «Українські фондові торговці» (свідоцтво № 033 від 02.07.2009 р.);
 • Член «Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривативів» (ПАРД), (свідоцтво № 580 від 07.10.2015 р.).

Усі операції з цінними паперами депонентів здійснюються в межах Національної депозитарної системи на базі програмних продуктів Національного депозитарію України та депозитарію НБУ.

Тарифи для юридичних осіб

Тарифи для фізичних осіб

Забезпечення ліцензіатом доступу до приміщення і доступність фінансових послуг інвалідам та маломобільним групам населення

Інформація для Клієнтів про необхідність внесення змін до договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах

Інформація для клієнта згідно з частиною другою статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»

 

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НПО ДНІПРОПРЕС" (код 24991515), що відбуватимуться дистанційно 30 листопада 2022 року у відповідності до Тимчасового порядку Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 (зі змінами). (Дата повідомлення  07.11.2022 р.).

https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2022/Повідомлення_акціонерам_НПО__20221107164207.pdf

ConcordBank надає повний комплекс депозитарних послуг юридичним та фізичним особам:

 • Відкриття рахунку для обліку цінних паперів.
 • Надання власникам цінних паперів виписок після кожної здійсненої операції та звітів про рух цінних паперів за певний період за запитом.
 • Облік переходу права власності на цінні папери.
 • Інформування клієнта про всі корпоративні дії емітента, цінні папери якого обліковуються на рахунку клієнта, та надання будь-якої інформації, отриманої від емітента та депозитарію.
 • Участь у зборах акціонерів за дорученням клієнта.
 • Отримання доходу за цінними паперами, що обліковуються на рахунку власника цінних паперів у депозитарній установі, з подальшим перерахуванням на рахунок власника.
 • Надання інформаційно-консультаційних послуг з питань обігу цінних паперів у Національній депозитарній системі України.

Навіщо потрібний депозитарій?

Більшість цінних паперів на фондовому ринку не можна перевірити на дотик. Вони знаходяться в бездокументарній формі – в електронному форматі. Під час купівлі акцій або облігації їх необхідно кудись зарахувати, зазначивши право на володіння ними. Для цього в депозитарії відкривається рахунок депо. Саме на ньому будуть обліковуватися цінні папери, що належать власнику. Як правило, депо відкривається в тому ж банку, який надає послуги з купівлі-продажу цінних паперів. Це дуже зручно для клієнта, адже всі операції відбуваються в одному місці.

Положення про депозитарну діяльність АТ «АКБ «КОНКОРД»

consultation
Отримайте відповіді на ваші запитання!
Зателефонуйте мені