Інше
Меню

​Навіщо потрібен депозитарій?

Більшість цінних паперів на фондовому ринку не можна перевірити на дотик. Вони знаходяться в бездокументарній формі – в електронному вигляді. При покупці акцій або облігації, їх необхідно кудись зарахувати, вказавши право на їх володіння. Для цього в депозитарії відкривається рахунок депо. Саме на ньому будуть обліковуватися цінні папери, що належать власнику. Як правило, депо відкривається в тому ж банку, який надає послуги з купівлі-продажу цінних паперів. Це дуже зручно для клієнта, адже всі операції відбуваються в одному місці.

Положення про депозитарну діяльність Конкорд банку

КОНКОРД банк – професійний учасник ринку цінних паперів

Банк здійснює усі види операцій з цінними паперами, що передбачені ліцензією НБУ №230 від 07.11.2011 р. і ліцензіями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР):

 • "Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами – Брокерська діяльність" (безстрокова ліцензія НКЦПФР – серія АД №034476 від 18.07.2012 р.);
 • "Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами – Дилерська діяльність" (безстрокова ліцензія НКЦПФР – серія АД №034474 від 18.07.2012 р.);
 • "Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність – Депозитарна діяльність депозитарної установи" (безстрокова ліцензія НКЦПФР – №1484 від 18.09.2015 р.).

КОНКОРД банк також входить до складу ряду професійних асоціацій:

 • Член асоціації "Українські фондові торговці" (свідоцтво №033 від 02.07.2009 р.);
 • Член "Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривативів" (ПАРД), (свідоцтво №580 від 07.10.2015 р.).

ТАРИФИ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

ТАРИФИ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Забезпечення ліцензіатом доступу до приміщення і доступність фінансових послуг інвалідам та маломобільним групам населення

Інформоція для Клієнтів про необхідність внесення змін до договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах

Депозитарна установа КОНКОРД банку – це повний комплекс депозитарних послуг юридичним та фізичним особам:

 • Відкриття рахунку для обліку цінних паперів.
 • Надання власникам цінних паперів виписок після кожної проведеної операції та звітів про рух цінних паперів за певний період за запитом.
 • Облік переходу права власності на цінні папери.
 • Інформування клієнта про всі корпоративні дії емітента, цінні папери якого обліковуються на рахунку клієнта, та надання будь-якої інформації, отриманої від емітента та депозитарію.
 • Участь у зборах акціонерів за дорученням клієнта.
 • Отримання доходу за цінними паперами, що обліковуються на рахунку власника цінних паперів в депозитарній установі, з подальшим перерахуванням на рахунок власника.
 • Надання інформаційно-консультаційних послуг з питань обігу цінних паперів у Національній депозитарній системі України.

Усі операції з цінними паперами депонентів проводяться в рамках Національної депозитарної системи на базі програмних продуктів Національного депозитарію України та депозитарію НБУ.

consultation
Отримайте відповіді на ваші запитання!
Зателефонуйте мені