• БІЗНЕСУ
  • ПРИВАТНИМ ОСОБАМ
  • ПРО БАНК
  • ВІДДІЛЕННЯ та БАНКОМАТИ
  • ПАРТНЕРАМ
  • Private Banking
  • Цифрові проєкти та партнери

Вид інформації Найменування кредитного продукту  
INFINITE, INFINITE FREE WORLD ELITE, WORLD ELITE FREE PLATINUM, PLATINUM FREE
Основні умови споживчого кредиту
Мета отримання кредиту Споживчі потреби  
Цільова група клієнтів Клієнти VIP бізнесу  
Сума/ліміт кредиту, грн до 1 000 000 до 300 000 до 100 000  
Строк кредитування, дн./міс./р. 24 міс. 24 міс. 24 міс.  
Процентна ставка, % річних 35 38 39  
Тип процентної ставки (фіксована/змінювана) Фіксована  
Реальна річна процентна ставка, % річних 37 39,95 40,95  
Власний платіж клієнта, % від суми кредиту 0 0 0  
Інформація про орієнтовну загальну вартість споживчого кредиту для клієнта
Загальні витрати за кредитом [уключаючи проценти за користування кредитом, комісії банку та інші витрати клієнта на додаткові та супутні послуги банку, кредитного посередника (за наявності)] та третіх осіб, грн 740 005,00 239 692,67 81 898,15  
Орієнтовна загальна вартість кредиту для клієнта за весь строк користування кредитом (сума кредиту та загальні витрати за кредитом), грн 1 740 005,00 539 692,67 181 898,15  
Послуги кредитного посередника ні ні ні (Так/ні, розмір платежу)
Платежі за додаткові та супутні послуги банку та/або третіх осіб:
попередження: укладення договору про споживчий кредит пов'язане/не пов'язане (потрібне залишити) з необхідністю отримання додаткових та супутніх послуг банку та/або третіх осіб, зазначених у колонці 3 рядків 23-27 таблиці додатка 1 до Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг (далі - Положення). Законодавством України передбачено: право клієнта укласти договір про надання додаткових чи супутніх послуг з обраною ним третьою особою, включеною до переліку тих, які відповідають вимогам банку (за наявності такого переліку, що визначається банком), крім випадків, коли відповідну послугу надає лише банк; право клієнта самостійно обрати особу, яка надає споживачам відповідні додаткові чи супутні послуги, серед осіб, не включених до переліку, визначеного банком, якщо визначений банком перелік третіх осіб, які надають споживачам додаткові чи супутні послуги, пов'язані з укладенням договору про споживчий кредит, включає менше трьох осіб для кожного виду послуг
послуги страховика ні ні ні (так/ні, розмір платежу, база його розрахунку, перелік осіб за наявності)
послуги державного реєстратора ні ні ні (так/ні, розмір платежу, база його розрахунку, перелік осіб за наявності)
послуги нотаріуса ні ні ні (так/ні, розмір платежу, база його розрахунку, перелік осіб за наявності)
послуги оцінювача ні ні ні (так/ні, розмір платежу, база його розрахунку, перелік осіб за наявності)
інші обов'язкові послуги ні ні ні (так/ні, розмір платежу, база його розрахунку, перелік осіб за наявності)
Забезпечення за споживчим кредитом
Застава/порука ні ні ні (Так/ні)
Вид застави (якщо застосовується) ні ні ні  
Орієнтовна мінімальна вартість майна/майнових прав, необхідна для отримання кредиту на суму, зазначену в колонці 3 рядка 11 таблиці додатка 1 до Положення (якщо застосовується), або 0 0 0 (Зазначити відповідні суми)
Співвідношення доступного розміру кредиту щодо вартості майна/майнових прав (якщо застосовується) ні ні ні  

 

Істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (карткові кредити)

 

 

Вид інформації Споживчий кредит під заставу майна  
Основні умови споживчого кредиту
Мета отримання кредиту Споживчі потреби  
Цільова група клієнтів Клієнти VIP бізнесу Клієнти VIP бізнесу, які отримують заробітну плату на рахунок в АТ «АКБ «КОНКОРД», та її розмір становить не менш ніж дві мінімальні заробітних плати, встановлених на момент надання кредиту  
Сума/ліміт кредиту, грн до 10 000 000  
Строк кредитування, дн./міс./р. 60 міс.  
Процентна ставка, % річних 19 14  
Тип процентної ставки (фіксована/змінювана) Фіксована  
Реальна річна процентна ставка, % річних 22,4 16,29  
Власний платіж клієнта, % від суми кредиту 0 0  
Інформація про орієнтовну загальну вартість споживчого кредиту для клієнта
Загальні витрати за кредитом [уключаючи проценти за користування кредитом, комісії банку та інші витрати клієнта на додаткові та супутні послуги банку, кредитного посередника (за наявності)] та третіх осіб, грн 5 078 198,00 3 783 934,00  
Орієнтовна загальна вартість кредиту для клієнта за весь строк користування кредитом (сума кредиту та загальні витрати за кредитом), грн 15 078 198,00 13 783 934,00  
Послуги кредитного посередника ні ні (Так/ні, розмір платежу)
Платежі за додаткові та супутні послуги банку та/або третіх осіб:
попередження: укладення договору про споживчий кредит пов’язане/не пов’язане (потрібне залишити) з необхідністю отримання додаткових та супутніх послуг банку та/або третіх осіб, зазначених у колонці 3 рядків 23-27 таблиці додатка 1 до Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг (далі - Положення). Законодавством України передбачено: право клієнта укласти договір про надання додаткових чи супутніх послуг з обраною ним третьою особою, включеною до переліку тих, які відповідають вимогам банку (за наявності такого переліку, що визначається банком), крім випадків, коли відповідну послугу надає лише банк; право клієнта самостійно обрати особу, яка надає споживачам відповідні додаткові чи супутні послуги, серед осіб, не включених до переліку, визначеного банком, якщо визначений банком перелік третіх осіб, які надають споживачам додаткові чи супутні послуги, пов’язані з укладенням договору про споживчий кредит, включає менше трьох осіб для кожного виду послуг
послуги страховика так, 0,3% від вартості нерухомого майна, 4,5% від вартості транспортного засобу (так/ні, розмір платежу, база його розрахунку, перелік осіб за наявності)
послуги державного реєстратора так, 13333 грн. (так/ні, розмір платежу, база його розрахунку, перелік осіб за наявності)
послуги нотаріуса так, 5500 грн. (так/ні, розмір платежу, база його розрахунку, перелік осіб за наявності)
послуги оцінювача так, 0 грн. (так/ні, розмір платежу, база його розрахунку, перелік осіб за наявності)
інші обов'язкові послуги ні (так/ні, розмір платежу, база його розрахунку, перелік осіб за наявності)
Забезпечення за споживчим кредитом
Застава/порука так (Так/ні)
Вид застави (якщо застосовується) 1) Нерухоме майно.
2) Рухоме майно (транспортний засіб (ТЗ) не комерційного призначення):
- До 7 років – автомобілі іноземного виробництва;
- До 3 років – автомобілі виробництва СНД, Китай, Індія, Іран
 
Орієнтовна мінімальна вартість майна/майнових прав, необхідна для отримання кредиту на суму, зазначену в колонці 3 рядка 11 таблиці додатка 1 до Положення (якщо застосовується), або 13 333 333 (Зазначити відповідні суми)
Співвідношення доступного розміру кредиту щодо вартості майна/майнових прав (якщо застосовується) Не більше ніж 99 % від оцінної вартості заставного майна, якщо в заставу пропонуються майнові права на кошти або банківські метали, що знаходяться на вкладному рахунку в АТ «АКБ «КОНКОРД».
Не більше ніж 75 % від оцінної вартості заставного майна, якщо в заставу пропонується квартира в житловому будинку, що належить Позичальнику / третій особі на праві приватної власності, автомобілі іноземного виробництва.
Не більше ніж 60 % від оцінної вартості заставного майна, якщо в заставу пропонується:
- нерухоме майно, що не включено до житлового фонду (крім земельних ділянок), яке належить Позичальнику / третій особі на праві приватної власності;
- земельні ділянки, що належать Позичальнику / третій особі на праві приватної власності, на яких розташоване нерухоме майно, що не включено до житлового фонду та площа яких безпосередньо використовується під час функціонування об'єкта.
Не більше ніж 55 % від оцінної вартості заставного майна, якщо в заставу пропонується:
- нерухоме майно, що належить до житлового фонду (будинки), яке належить Позичальнику / третій особі на праві приватної власності;
- земельні ділянки, що належать Позичальнику / третій особі на праві приватної власності, на яких розташоване нерухоме майно, що включено до житлового фонду (будинки) і площа яких безпосередньо використовується під час функціонування об'єкта;
- земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що належать Позичальнику / третій особі на праві приватної власності.
Не більше ніж 50 % від оцінної вартості заставного майна, якщо в заставу пропонуються інші транспортні засоби.
 

 

Істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту під заставу майна

 

Вид інформації Кредитування на задоволення споживчих потреб  
Основні умови споживчого кредиту
Мета отримання кредиту Споживчі потреби  
Цільова група клієнтів Клієнти VIP бізнесу  
Сума/ліміт кредиту, грн до 10 000 000  
Строк кредитування, дн./міс./р. 24 міс.  
Процентна ставка, % річних 35  
Тип процентної ставки (фіксована/змінювана) Фіксована  
Реальна річна процентна ставка, % річних 40,12  
Власний платіж клієнта, % від суми кредиту 0  
Інформація про орієнтовну загальну вартість споживчого кредиту для клієнта
Загальні витрати за кредитом [уключаючи проценти за користування кредитом, комісії банку та інші витрати клієнта на додаткові та супутні послуги банку, кредитного посередника (за наявності)] та третіх осіб, грн 3 510 508,03  
Орієнтовна загальна вартість кредиту для клієнта за весь строк користування кредитом (сума кредиту та загальні витрати за кредитом), грн 13 510 508,03  
Послуги кредитного посередника ні (Так/ні, розмір платежу)
Платежі за додаткові та супутні послуги банку та/або третіх осіб:
попередження: укладення договору про споживчий кредит пов’язане/не пов’язане (потрібне залишити) з необхідністю отримання додаткових та супутніх послуг банку та/або третіх осіб, зазначених у колонці 3 рядків 23-27 таблиці додатка 1 до Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг (далі - Положення). Законодавством України передбачено: право клієнта укласти договір про надання додаткових чи супутніх послуг з обраною ним третьою особою, включеною до переліку тих, які відповідають вимогам банку (за наявності такого переліку, що визначається банком), крім випадків, коли відповідну послугу надає лише банк; право клієнта самостійно обрати особу, яка надає споживачам відповідні додаткові чи супутні послуги, серед осіб, не включених до переліку, визначеного банком, якщо визначений банком перелік третіх осіб, які надають споживачам додаткові чи супутні послуги, пов’язані з укладенням договору про споживчий кредит, включає менше трьох осіб для кожного виду послуг
послуги страховика ні (так/ні, розмір платежу, база його розрахунку, перелік осіб за наявності)
послуги державного реєстратора ні (так/ні, розмір платежу, база його розрахунку, перелік осіб за наявності)
послуги нотаріуса ні (так/ні, розмір платежу, база його розрахунку, перелік осіб за наявності)
послуги оцінювача ні (так/ні, розмір платежу, база його розрахунку, перелік осіб за наявності)
інші обов'язкові послуги ні (так/ні, розмір платежу, база його розрахунку, перелік осіб за наявності)
Забезпечення за споживчим кредитом
Застава/порука ні (Так/ні)
Вид застави (якщо застосовується) ні  
Орієнтовна мінімальна вартість майна/майнових прав, необхідна для отримання кредиту на суму, зазначену в колонці 3 рядка 11 таблиці додатка 1 до Положення (якщо застосовується), або 0 (Зазначити відповідні суми)
Співвідношення доступного розміру кредиту щодо вартості майна/майнових прав (якщо застосовується) ні  

 

Істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (кредити готівкою)

 

Вид інформації Споживчий кредит "Кредит на придбання автомобіля"  
Основні умови споживчого кредиту
Мета отримання кредиту Споживчі потреби  
Цільова група клієнтів Клієнти VIP бізнесу Клієнти VIP бізнесу, які отримують заробітну плату на рахунок в АТ «АКБ «КОНКОРД», та її розмір становить не менш ніж дві мінімальні заробітних плати, встановлених на момент надання кредиту  
Сума/ліміт кредиту, грн до 1 000 000  
Строк кредитування, дн./міс./р. до 84 міс. для нових автомобілей - до 84 міс.
Для б/в автомобілей до 60 міс.
 
Процентна ставка, % річних від 0,01 до 15,99 12  
Тип процентної ставки (фіксована/змінювана) Фіксована  
Реальна річна процентна ставка, % річних від 33,31 до 45,19 26,23  
Власний платіж клієнта, % від суми кредиту від 20%  
Інформація про орієнтовну загальну вартість споживчого кредиту для клієнта
Загальні витрати за кредитом [уключаючи проценти за користування кредитом, комісії банку та інші витрати клієнта на додаткові та супутні послуги банку, кредитного посередника (за наявності)] та третіх осіб, грн від 140 054,00 до 320 524,00 803 161,00  
Орієнтовна загальна вартість кредиту для клієнта за весь строк користування кредитом (сума кредиту та загальні витрати за кредитом), грн від 1 140 054,00 до 2 320 524,00 1 803 161,00  
Послуги кредитного посередника ні (Так/ні, розмір платежу)
Платежі за додаткові та супутні послуги банку та/або третіх осіб:
попередження: укладення договору про споживчий кредит пов’язане/не пов’язане (потрібне залишити) з необхідністю отримання додаткових та супутніх послуг банку та/або третіх осіб, зазначених у колонці 3 рядків 23-27 таблиці додатка 1 до Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг (далі - Положення). Законодавством України передбачено: право клієнта укласти договір про надання додаткових чи супутніх послуг з обраною ним третьою особою, включеною до переліку тих, які відповідають вимогам банку (за наявності такого переліку, що визначається банком), крім випадків, коли відповідну послугу надає лише банк; право клієнта самостійно обрати особу, яка надає споживачам відповідні додаткові чи супутні послуги, серед осіб, не включених до переліку, визначеного банком, якщо визначений банком перелік третіх осіб, які надають споживачам додаткові чи супутні послуги, пов’язані з укладенням договору про споживчий кредит, включає менше трьох осіб для кожного виду послуг
послуги страховика від 6% до 10% від вартості транспортного засібу 5% від вартості транспортного засібу (так/ні, розмір платежу, база його розрахунку, перелік осіб за наявності)
послуги державного реєстратора ні (так/ні, розмір платежу, база його розрахунку, перелік осіб за наявності)
послуги нотаріуса ні (так/ні, розмір платежу, база його розрахунку, перелік осіб за наявності)
послуги оцінювача ні - для нових автомобілів, так для б/в автомобілів - 0 грн. (так/ні, розмір платежу, база його розрахунку, перелік осіб за наявності)
коміссія за перерахування кредитних коштів на автосалон 1000 грн. ні (так/ні, розмір платежу, база його розрахунку, перелік осіб за наявності)
коміссія за надання кредиту 1,5% від суми кредита одноразово ні (так/ні, розмір платежу, база його розрахунку, перелік осіб за наявності)
Забезпечення за споживчим кредитом
Застава/порука так (Так/ні)
Вид застави (якщо застосовується) нові автомобілі іноземного виробництва нові та б/в автомобілі іноземного виробництва  
Орієнтовна мінімальна вартість майна/майнових прав, необхідна для отримання кредиту на суму, зазначену в колонці 3 рядка 11 таблиці додатка 1 до Положення (якщо застосовується), або 1 250 000 (Зазначити відповідні суми)
Співвідношення доступного розміру кредиту щодо вартості майна/майнових прав (якщо застосовується) від 80 %  

 

Відсоткові ставки послуги з надання споживчого кредиту
Строк кредита, міс. КАСКО 12 24 36 48 60 72 84
початковий внесок Відсоткова ставка
20% 10% 0,01% 3,99% 5,99% 7,99% 9,99% 12,99% 15,99%
30% 9% 0,01% 3,99% 5,99% 7,99% 9,99% 12,99% 15,99%
40% 9% 0,01% 3,99% 5,99% 7,99% 9,99% 12,99% 15,99%
50% 8% 0,01% 3,99% 5,99% 7,99% 9,99% 12,99% 15,99%
60% 7% 0,01% 0,01% 5,99% 7,99% 9,99% 12,99% 15,99%
70% 6% 0,01% 0,01% 0,01% 7,99% 9,99% 12,99% 15,99%

 

Істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту на покупку автомобіля

Карткові кредити

INFINITE

WORLD ELITE

WORLD ELITE+

PLATINUM

PLATINUM+

 

Виберіть оптимальний для вас кредит

Кредитний калькулятор
500
300000