Інше
Меню
 • БІЗНЕСУ
 • ПРИВАТНИМ ОСОБАМ
 • ПРО БАНК
 • ВІДДІЛЕННЯ та БАНКОМАТИ
 • ПАРТНЕРАМ
 • Private Banking
 • Цифрові проєкти та партнери

Чому цінні папери та ConcordBank

1. Банк здійснює всі різновиди операцій з цінними паперами, що передбачені ліцензією НБУ № 230 від 07.11.2011 р. і ліцензіями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР):

 • «Професійна діяльність на фондовому ринку — діяльність з торгівлі цінними паперами — Брокерська діяльність» (безстрокова ліцензія НКЦПФР — серія АД № 034476 від 18.07.2012 р.);
 • «Професійна діяльність на фондовому ринку — діяльність з торгівлі цінними паперами — Дилерська діяльність» (безстрокова ліцензія НКЦПФР — серія АД № 034474 від 18.07.2012 р.);
 • «Професійна діяльність на фондовому ринку — депозитарна діяльність — Депозитарна діяльність депозитарної установи» (безстрокова ліцензія НКЦПФР — № 1484 від 18.09.2015 р.).

2. ConcordBank входить до складу низки професійних асоціацій:

 • Член асоціації «Українські фондові торговці» (свідоцтво № 033 від 02.07.2009 р.);
 • Член «Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривативів» (ПАРД), (свідоцтво № 580 від 07.10.2015 р.).

3. ConcordBank надає послуги з обліку, авалювання, доміциляції, зберігання та інкасування векселів, виписаних юридичними та фізичними особами в розрахунок за поставлений товар, надані послуги або виконані роботи

4.За дорученням клієнта ConcordBank здійснює на фондовому ринку операції з купівлі, продажу та обміну цінних паперів, РЕПО

Запитання та відповіді

Чому мені краще купувати цінні папери через банк?


Незалежно від своєї економічної природи та термінології (акції, облігації, векселі тощо) цінні папери є ніщо інше, як особлива форма існування капіталу. Вони можуть передаватися замість нього самого, обертатися на ринку як товар і приносити прибуток. Їх суть у тому, що самого капіталу наче й немає, але є всі права на нього, які зафіксовані цінним папером. У той самий час просто так купити його «з рук» дуже складно. Централізований варіант — організований ринок цінних паперів (біржовий ринок), потрапити куди просто так ніяка організація без серйозної перевірки (процедури лістингу) не може. До того ж, згідно з вимогами Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», для здійснення операцій з купівлі, продажу, обміну цінних паперів, особа, яка здійснює операцію з цінними паперами, повинна мати спеціальну ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або звернутися до професійного торговця цінними паперами, тобто до нас.


Що таке ОВДП?


ОВДП — це різновид цінних паперів, облігації внутрішньої державної позики України, які випускає Міністерство фінансів України. В обмін на ОВДП Міністерство отримує гроші від інвесторів під певний відсоток.


За що можна розрахуватися товарним векселем?


Векселі можуть видаватися в оплату грошового боргу за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги.


Чи потрібно вносити зміни до контрактів з постачальниками для можливості розрахунків векселями?
Так, ця можливість обов'язково повинна бути передбачена умовами контракту.


Що вважається цінними паперами?
Цінні папери — це документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особами та відповідно до законодавства можуть бути самостійним об'єктом прав. Такими виступають:
облігації підприємств;

 • державні облігації України;
 • облігації місцевих позик;
 • казначейські зобов'язання України;
 • ощадні (депозитні) сертифікати;
 • векселі;
 • облігації міжнародних фінансових організацій.


Який тариф купівлі-продажу цінних паперів за дорученням та за рахунок клієнтів?


0,1% від суми договору, але не менше ніж 1 000 грн.


Які тарифи на операції з векселями?


1. Надання вексельної гарантії (авалювання векселів) — 0,15–2% від номінальної вартості векселя.
2. Доміциляція векселів — 0,1–2% від номінальної вартості векселя.
3. Інкасування векселів — 0,15–2% від номінальної вартості векселя, min. 250 грн. + фактичні витрати (дамно, порто, опротестування векселя тощо).
4. Зберігання векселів — 100 грн на 1 місяць за 1 вексель.