Інше
Меню
Укр
 • БІЗНЕСУ
 • ПРИВАТНИМ ОСОБАМ
 • ПРО БАНК
 • ВІДДІЛЕННЯ та БАНКОМАТИ
 • ПАРТНЕРАМ
 • Private Banking
 • Цифрові проєкти

Чому цінні папери та ConcordBank

1. АТ «АКБ «КОНКОРД» як торговець цінними паперами (інвестиційна фірма) надає повний спектр фінансових послуг на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачені ліцензією НБУ № 230 від 07.11.2011 р. і ліцензіями Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР):

 • «Професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами — Субброкерська діяльність та Брокерська діяльність» (безстрокова ліцензія НКЦПФР — серія АД № 034476 від 18.07.2012 р.);
 • «Професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами — Дилерська діяльність» (безстрокова ліцензія НКЦПФР — серія АД № 034474 від 18.07.2012 р.);
 • «Професійна діяльність на фондовому ринку — депозитарна діяльність — Депозитарна діяльність депозитарної установи» (безстрокова ліцензія НКЦПФР — № 1484 від 18.09.2015 р.).

2. ConcordBank входить до складу низки професійних асоціацій:

 • Член асоціації «Українські фондові торговці» (свідоцтво № 033 від 02.07.2009 р.);
 • Член «Професійної асоціації учасників ринків капіталу та деривативів» (ПАРД), (свідоцтво № 580 від 07.10.2015 р.).

3. ConcordBank має розгалужену мережу відділень по всій території України, тому клієнту достатньо звернутися до будь-якого відділення, що дозволить:

 • сформувати пакет документів для укладання Генерального договору про надання інвестиційних послуг і створити Замовлення на надання інвестиційних послуг;
 • за необхідності відкрити поточний рахунок, а також надати документи на відкриття рахунку в цінних паперах для його відкриття;
 • створити Замовлення на надання інвестиційних послуг щодо фінансових інструментів як на неорганізованому ринку, так і на організованому ринку (на фондовій біржі ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»).

4. ConcordBank надає такі інвестиційні послуги:

 • купівлю, продаж, міну, операції РЕПО, позику цінних паперів або інших фінансових інструментів;
 • консультації щодо здійснення фінансових інвестицій у цінні папери та інші фінансові інструменти.

5. ConcordBank також надає послуги з обліку, авалювання, доміциляції, зберігання та інкасування векселів, виписаних юридичними та фізичними особами в розрахунок за поставлений товар, надані послуги або виконані роботи.

 

Запитання та відповіді

Чому мені краще купувати цінні папери через банк?


Незалежно від своєї економічної природи та термінології (акції, облігації, векселі тощо) цінні папери є ніщо інше, як особлива форма існування капіталу. Вони можуть передаватися замість нього самого, обертатися на ринку як товар і приносити прибуток. Їх суть у тому, що самого капіталу наче й немає, але є всі права на нього, які зафіксовані цінним папером. У той самий час просто так купити його «з рук» дуже складно. Централізований варіант — організований ринок цінних паперів (біржовий ринок), потрапити куди просто так ніяка організація без серйозної перевірки (процедури лістингу) не може. До того ж, згідно з вимогами Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», для здійснення операцій з купівлі, продажу, обміну цінних паперів, особа, яка здійснює операцію з цінними паперами, повинна мати спеціальну ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або звернутися до професійного торговця цінними паперами, тобто до нас.


Що таке ОВДП?


ОВДП — це різновид цінних паперів, облігації внутрішньої державної позики України, які випускає Міністерство фінансів України. В обмін на ОВДП Міністерство отримує гроші від інвесторів під певний відсоток.


За що можна розрахуватися товарним векселем?


Векселі можуть видаватися в оплату грошового боргу за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги.


Чи потрібно вносити зміни до контрактів з постачальниками для можливості розрахунків векселями?
Так, ця можливість обов'язково повинна бути передбачена умовами контракту.


Що вважається цінними паперами?
Цінні папери — це документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особами та відповідно до законодавства можуть бути самостійним об'єктом прав. Такими виступають:
облігації підприємств;

 • державні облігації України;
 • облігації місцевих позик;
 • казначейські зобов'язання України;
 • ощадні (депозитні) сертифікати;
 • векселі;
 • облігації міжнародних фінансових організацій.


Який тариф купівлі-продажу цінних паперів за дорученням та за рахунок клієнтів?


0,1% від суми договору, але не менше ніж 1 000 грн.


Які тарифи на операції з векселями?


1. Надання вексельної гарантії (авалювання векселів) — 0,15–2% від номінальної вартості векселя.
2. Доміциляція векселів — 0,1–2% від номінальної вартості векселя.
3. Інкасування векселів — 0,15–2% від номінальної вартості векселя, min. 250 грн. + фактичні витрати (дамно, порто, опротестування векселя тощо).
4. Зберігання векселів — 100 грн на 1 місяць за 1 вексель.

Механізм захисту Торговцем прав споживачів і порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги:

Захист прав споживачів реалізується шляхом приймання та розгляду скарг.

Спірні питання, що виникають у процесі надання фінансової послуги, врегульовуються в досудовому порядку, у тому числі шляхом переговорів. Якщо таке врегулювання виявиться неможливим, спори підлягають врегулюванню судом на території України згідно із законодавством України.

Скарги споживачів фінансових послуг приймаються:

 • На поштову адресу: 49000, м. Дніпро, пл. Троїцька, 2
 • На електронну пошту: depo@concord.ua