Укр
 • БІЗНЕСУ
 • ПРИВАТНИМ ОСОБАМ
 • ПРО БАНК
 • ВІДДІЛЕННЯ та БАНКОМАТИ
 • ПАРТНЕРАМ
 • Private Banking
 • Цифрові проєкти

Документи для оформлення кредиту

 • Паспорт, ІПН позичальника та дружини/чоловіка;
 • Довідка про заробітну плату за останні 6 міс.;
 • Для клієнтів ФОП - звіт про доходи за останній повний рік і останній звітний період;
 • Рахунок-фактура з автосалону.

Детальна информація про кредит

Вид інформації Споживчий кредит "Кредит на придбання автомобіля"  
Основні умови споживчого кредиту
Мета отримання кредиту Споживчі потреби  
Цільова група клієнтів Клієнти VIP бізнесу Клієнти VIP бізнесу, які отримують заробітну плату на рахунок в АТ «АКБ «КОНКОРД», та її розмір становить не менш ніж дві мінімальні заробітних плати, встановлених на момент надання кредиту  
Сума/ліміт кредиту, грн до 1 000 000  
Строк кредитування, дн./міс./р. до 84 міс. для нових автомобілей - до 84 міс.
Для б/в автомобілей до 60 міс.
 
Процентна ставка, % річних від 0,01 до 15,99 12  
Тип процентної ставки (фіксована/змінювана) Фіксована  
Реальна річна процентна ставка, % річних від 33,31 до 45,19 26,23  
Власний платіж клієнта, % від суми кредиту від 20  
Інформація про орієнтовну загальну вартість споживчого кредиту для клієнта
Загальні витрати за кредитом [уключаючи проценти за користування кредитом, комісії банку та інші витрати клієнта на додаткові та супутні послуги банку, кредитного посередника (за наявності)] та третіх осіб, грн від 140 054,00
до 320 524,00
803 161,00  
Орієнтовна загальна вартість кредиту для клієнта за весь строк користування кредитом (сума кредиту та загальні витрати за кредитом), грн від 1 140 054,00
до 2 320 524,00
1 803 161,00  
Послуги кредитного посередника ні (Так/ні, розмір платежу)
Платежі за додаткові та супутні послуги банку та/або третіх осіб:
попередження: укладення договору про споживчий кредит пов’язане/не пов’язане (потрібне залишити) з необхідністю отримання додаткових та супутніх послуг банку та/або третіх осіб, зазначених у колонці 3 рядків 23-27 таблиці додатка 1 до Положення про інформаційне забезпечення банками клієнтів щодо банківських та інших фінансових послуг (далі - Положення). Законодавством України передбачено: право клієнта укласти договір про надання додаткових чи супутніх послуг з обраною ним третьою особою, включеною до переліку тих, які відповідають вимогам банку (за наявності такого переліку, що визначається банком), крім випадків, коли відповідну послугу надає лише банк; право клієнта самостійно обрати особу, яка надає споживачам відповідні додаткові чи супутні послуги, серед осіб, не включених до переліку, визначеного банком, якщо визначений банком перелік третіх осіб, які надають споживачам додаткові чи супутні послуги, пов’язані з укладенням договору про споживчий кредит, включає менше трьох осіб для кожного виду послуг
послуги страховика від 6% до 10% від вартості транспортного засібу 5% від вартості транспортного засібу (так/ні, розмір платежу, база його розрахунку, перелік осіб за наявності)
послуги державного реєстратора ні (так/ні, розмір платежу, база його розрахунку, перелік осіб за наявності)
послуги нотаріуса ні (так/ні, розмір платежу, база його розрахунку, перелік осіб за наявності)
послуги оцінювача ні - для нових автомобілів, так для б/в автомобілів - 0 грн. (так/ні, розмір платежу, база його розрахунку, перелік осіб за наявності)
коміссія за перерахування кредитних коштів на автосалон 1000 грн. ні (так/ні, розмір платежу, база його розрахунку, перелік осіб за наявності)
коміссія за надання кредиту 1,5% від суми кредита одноразово ні (так/ні, розмір платежу, база його розрахунку, перелік осіб за наявності)
Забезпечення за споживчим кредитом
Застава/порука так (Так/ні)
Вид застави (якщо застосовується) нові автомобілі іноземного виробництва нові та б/в автомобілі іноземного виробництва  
Орієнтовна мінімальна вартість майна/майнових прав, необхідна для отримання кредиту на суму, зазначену в колонці 3 рядка 11 таблиці додатка 1 до Положення (якщо застосовується), або 1 250 000 (Зазначити відповідні суми)
Співвідношення доступного розміру кредиту щодо вартості майна/майнових прав (якщо застосовується) від 80 %  

 

Відсоткові ставки послуги з надання споживчого кредиту
Строк кредита, міс. КАСКО 12 24 36 48 60 72 84
початковий внесок Відсоткова ставка
20% 10% 0,01% 3,99% 5,99% 7,99% 9,99% 12,99% 15,99%
30% 9% 0,01% 3,99% 5,99% 7,99% 9,99% 12,99% 15,99%
40% 9% 0,01% 3,99% 5,99% 7,99% 9,99% 12,99% 15,99%
50% 8% 0,01% 3,99% 5,99% 7,99% 9,99% 12,99% 15,99%
60% 7% 0,01% 0,01% 5,99% 7,99% 9,99% 12,99% 15,99%
70% 6% 0,01% 0,01% 0,01% 7,99% 9,99% 12,99% 15,99%

 

Істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту на покупку автомобіля

Істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту на покупку автомобіля для зовнішніх клієнтів

Паспорт кредиту

Типовий договір автокредитування

Типовий договір застави авто

Вимоги щодо взаємодії із споживачами та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості

Порядок дій Банку в разі невиконання Клієнтом обов'язків згідно з договором про надання банківських послуг

Публічний договір

 

Калькулятор автокредиту

Попередження:

1. Попередження про можливі наслідки для Клієнта в разі користування послугою споживчого кредиту:

- при отриманні кредиту у Позичальника виникають витрати у вигляді процентів, комісій та інших сплат за послуги Банку згідно з умовами кредитного договору;

- у разі несвоєчасного погашення кредитної заборгованості або інших порушень умов договору до Позичальника можуть бути застосовані штрафні санкції згідно з умовами кредитного договору;

- у разі неналежного виконання Позичальником своїх зобов'язань за кредитним договором Банк має право звернутись до відповідних державних органів з метою задоволення своїх вимог, в тому числі і в примусовому порядку;

- у разі неналежного виконання Позичальником своїх зобов'язань за кредитним договором Банк має право звернутись до колекторських компаній, що діють в інтересах Банку;

- Клієнт має право достроково розірвати чи припинити договір шляхом дострокового повного погашення кредитної заборгованості. Будь-які неустойки у випадку дострокового (повного чи часткового) повернення кредиту не нараховуються та не сплачуються;

- інформація про Позичальника надається до Бюро кредитних історій, Кредитного реєстру.

2. Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

3. Клієнт може відмовитись від отримання рекламних матеріалів Банку звернувшись до call-центру Банку за номерами телефонів: +38 (050) 734 50 05, +38 (068) 734 50 05, +38 (056) 734 50 05, або залишивши відповідну заявку на сайті Банку.

4. Банк не має права вносити зміни до укладених з Клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.