• БІЗНЕСУ
 • ПРИВАТНИМ ОСОБАМ
 • ПРО БАНК
 • ВІДДІЛЕННЯ та БАНКОМАТИ
 • ПАРТНЕРАМ
 • Private Banking
CONCORDBANK оголошує конкурсний відбір для аудиторських фірм!


CONCORDBANK запрошує суб'єктів аудиторської діяльності до участі в конкурсі з відбору аудиторської фірми для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності банку за 2020 рік згідно з тендерною документацією.

До участі в конкурсі запрошуються аудиторські фірми, які відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та включені до Реєстру аудиторських фірм та

аудиторів, зокрема до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».

Пропозиції щодо участі в конкурсі приймаються до 31 липня 2020 року включно електронною поштою на адреси: i.neviedrov@concord.ua та i.maksymova@concord.ua


Які вимоги до учасників:

 • Досвід роботи аудиторської фірми у сфері аудиту фінансової звітності банків та оцінки якості активів банку та в галузі.
 • Наявність бездоганної репутації, відсутність порушень законодавства України, претензій, скандалів та будь-яких стягнень, професійної етики та Міжнародних стандартів аудиту.
 • Наявність інформації про відсутність конфлікту інтересів, який може негативним чином позначитись на об'єктивності аудиторської фірми.
 • Наявність чинного Свідоцтва про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг.
 • Наявність професійного досвіду аудиторської команди, зокрема партнерів, наявність сертифікатів, посвідчень, необхідних документів на право ведення аудиторської діяльності.
 • Наявність вартості аудиторських послуг та гарантія якості інформації, яка подається.


Які документи треба надати до банку для участі в конкурсі:

 • Заявку на участь у конкурсі, складену в довільній формі із зазначенням інформації про аудиторську фірму, засновників, керівництво та контактну особу (прізвище, ім'я та по батькові, адреса електронної пошти, номер телефону тощо).
 • Запевнення щодо дотримання визначених «Законом про аудит» та постановою № 89 Правління Національного банку України вимог щодо незалежності, обмежень активної участі ключового партнера з аудиту у виконанні завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності, щодо надання послуг, достовірності та розкриття інформації, яка має обов'язково міститися в аудиторському звіті за результатами проведення аудиту фінансової звітності банку.


Інформацію про команду аудиторів:

 • загальна кількість працівників;
 • докладний опис запропонованого складу аудиторів, які будуть проводити аудит, їхні кваліфікації та досвід (надати копії передбачених законодавством України підтверджувальних документів).
 • Цінову пропозицію щодо вартості послуг з проведення аудиторської перевірки фінансової звітності банку в національній валюті України (з урахуванням або без ПДВ) та всіх супутніх витрат (витрати на відрядження аудиторів, сплату податків та зборів тощо), графік проведення аудиту та умови оплати послуг.
 • Матеріали/документи/приклади, які підтверджують досвід роботи на ринку аудиторських послуг та клієнтську базу.
 • Копію свідоцтва про включення аудиторської фірми до Окремого розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.
 • Підтвердження того, що сума винагороди аудиторської фірми, отриманої за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес і яким надавалися послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.
 • Запевнення про відсутність (або документи про наявність) в аудиторської фірми, її керівника та/або аудиторів, які працюють в аудиторській фірмі (за основним місцем роботи або за сумісництвом), будь-яких стягнень, що застосовувалися протягом останніх трьох років органом, який регулює/регулював аудиторську діяльність.


Переможця буде обрано до 17 серпня 2020 року. Переможця буде поінформовано не пізніше наступного робочого дня після затвердження Наглядовою радою банку результатів конкурсу, а новину опубліковано – не пізніше наступного робочого дня після подання до Національного банку України копії договору про надання аудиторських послуг.

Чекаємо на ваші пропозиції!

Докладніше про етапи відбору, процедуру вибору переможця та документи, які необхідно надати до банку для участі в конкурсі читайте тут

Поділитися в соціальних мережах