Укр
 • БІЗНЕСУ
 • ПРИВАТНИМ ОСОБАМ
 • ПРО БАНК
 • ВІДДІЛЕННЯ та БАНКОМАТИ
 • ПАРТНЕРАМ
 • Private Banking
 • Цифрові проєкти

1. Що означає термін «пов’язана з банком особа»?

Згідно зі статтею 52 Закону України «Про банки та банківську діяльність» до пов’язаних з банком осіб належать:

 • контролери банку;
 • особи, які мають істотну участь у банку, та особи, через яких ці особи здійснюють опосередковане володіння істотною участю в банку;
 • керівники банку, керівник підрозділу внутрішнього аудиту, головний ризик-менеджер, головний комплаєнс-менеджер, керівники та члени комітетів ради банку та правління банку;
 • споріднені та афілійовані особи* банку, у тому числі учасники банківської групи;
 • власники істотної участі у споріднених та афілійованих особах банку;
 • керівники юридичних осіб та керівники банків, які є спорідненими та афілійованими особами банку; керівник служби внутрішнього аудиту; керівники та члени комітетів цих осіб;
 • асоційовані особи* фізичних осіб, зазначених у пунктах 1–6;
 • юридичні особи, у яких фізичні особи, зазначені в цій частині, є керівниками або власниками істотної участі;
 • будь-яка особа, через яку проводиться операція в інтересах осіб, зазначених у цій частині.

*Асоційована особа – чоловік або дружина, прямі родичі цієї особи (батько, мати, діти, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки), прямі родичі чоловіка або дружини цієї особи, чоловік або дружина прямого родича.

*Афілійована особа банку – будь-яка юридична особа, в якій банк має істотну участь або яка має істотну участь у банку.

*Споріднена особа – юридична особа, яка має спільних з банком власників істотної участі.

 

2. Наслідки укладання угоди на неринкових умовах

Згідно зі статтею 52 Закону України «Про банки та банківську діяльність» угоди, що здійснюються з пов'язаними з банком особами, не можуть передбачати умови, що не є поточними ринковими умовами.

Поточними ринковими умовами не вважаються, зокрема:

 • прийняття меншого забезпечення виконання зобов'язань, ніж вимагається від інших клієнтів;
 • придбання у пов'язаної з банком особи майна низької якості чи за завищеною ціною; 
 • здійснення інвестиції в цінні папери пов'язаної з банком особи, яку банк не здійснив би в інше підприємство;
 • оплата товарів і послуг пов'язаної з банком особи за цінами вищими, ніж звичайні, або за таких обставин, коли такі самі товари і послуги іншої особи взагалі не були б придбані;
 • продаж пов'язаній з банком особі майна за вартістю, що є нижчою, ніж та, яку банк отримав би від продажу такого майна іншій особі;
 • нарахування відсотків та комісійних за послугами, наданими банком пов'язаним із банком особам, які є меншими, ніж звичайні;
 • нарахування відсотків за вкладами (депозитами), залученими банком від пов'язаних із банком осіб, які є більшими, ніж звичайні.

Угоди, укладені банком із пов'язаними з банком особами на умовах, що не є поточними ринковими умовами, визнаються недійсними з моменту їх укладення.

У разі недійсності правочину кожна із сторін зобов'язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає у користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі - відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування (ст.216 Цивільного кодексу України).

 

3. Обмеження для банку щодо операцій з пов’язаними особами

Банку забороняється надавати кредити будь-якій особі для:

 1. погашення цією особою будь-яких зобов'язань перед пов'язаною з банком особою;
 2. придбання активів пов'язаної з банком особи, за винятком продукції, що виробляється цією особою;
 3. придбання цінних паперів, розміщених чи підписаних пов'язаною з банком особою або права на які має пов'язана з банком особа.

Національний банк України здійснює контроль за операціями банків з пов'язаними з банком особами.

Національний банк України має право встановлювати обмеження на операції банків з пов'язаними з банком особами.

 

4. Наслідки для пов’язаної з банком особи, що виникають у разі віднесення банку до категорії неплатоспроможних та виведення такого банку з ринку відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»

Відповідно до п. 4 та п. 7 частини четвертої  статті 26  Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд гарантування вкладів фізичних осіб  (надалі – Фонд) не відшкодовує кошти за вкладом в гарантованій сумі відшкодування за рахунок коштів Фонду: 

 • що розміщені на вклад у банку особою, яка є пов’язаною з банком особою або була такою особою протягом року до дня прийняття Національним банком рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних (у разі прийняття Національним банком рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – протягом року до дня прийняття такого рішення);
 • за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», або мають інші фінансові привілеї від банку.

 

5. Відповіді на запитання, які можуть у Вас виникнути в разі отримання повідомлення від Банку про визначення Вас пов’язаною з Банком особою:

Чи потрібно мені звернутися до Банку, якщо я отримав(-ла) лист-повідомлення щодо визначення мене пов’язаною з Банком особою?

Ні, звертатись до Банку не потрібно. Лист надісланий Вам інформаційно на виконання вимог Національного банку України. 

Чому я отримав(-ла) лист щодо визначення мене пов’язаною з Банком особою, якщо я не є клієнтом Банку й не маю з Банком жодних ділових відносин?

Ви отримали лист, оскільки відповідаєте встановленим Законом України «Про банки та банківську діяльність» критеріям щодо визначення пов’язаних з Банком осіб та на виконання вимог Положення про визначення пов'язаних із банком осіб, затвердженого постановою Правління  Національного банку України № 315 від 12.05.2015.

Чи можу я після визначення мене пов’язаною з Банком особою отримувати послуги Банку?

Статус пов’язаної з Банком особи не обмежує в користуванні послугами Банку, якщо Банк надає послуги на поточних ринкових умовах.

 

6. Відповідальність пов'язаних з банком осіб

Відповідно до статті 58 Закону України «Про банки та банківську діяльність» пов'язана з банком особа за порушення вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, або доведення банку до неплатоспроможності несе цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність.

Пов'язана з банком особа, дії або бездіяльність якої призвели до завдання банку шкоди з її вини, несе відповідальність своїм майном. Якщо внаслідок дій або бездіяльності пов'язаної з банком особи банку завдано шкоди, а інша пов'язана з банком особа внаслідок таких дій або бездіяльності прямо або опосередковано отримала майнову вигоду, такі особи несуть солідарну відповідальність за завдану банку шкоду.

Стаття 166Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення пов’язаними з банком особами банківського законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України, крім порушень, зазначених у статті 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність", у тому числі подання недостовірної (неповної) звітності, зокрема, щодо якості активів, проведення операцій із пов’язаними з банком особами, суті операцій, або здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку,  передбачає накладання штрафу у розмірі, відповідно до порушення.

Стаття 2181 Кримінального кодексу України при доведенні банку до неплатоспроможності,  тобто умисного, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення пов’язаною з банком особою будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, якщо це завдало великої матеріальної шкоди* державі або кредитору, передбачає покарання шляхом обмеженням волі на строк від одного до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з накладенням штрафу від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

*матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у десять тисяч і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.